មករំឭកឡើងវិញពីតារាទេពកោសល្យខ្ពស់ៗ ផ្តុំគ្នាក្នុងរឿងភាគ«ស្រទន់មន្តស្នេហ៍»