រឿង៖ កូនក្រមុំទី៧ (Premium)

សុភាពនារីស្លូតត្រង់មកត្រូវរៀបការជាមួយ មនុស្ស​គួរឱ្យខ្លាចនៃត្រកូល Franceschi ដែលប្រពន្ធចំនួន​ប្រាំមួយមកហើយរបស់គេនេះ បានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានដាន។

នៅក្នុងប្រាសាទដ៏ប្រណិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងជួបរឿងចម្លែកៗមិនឈប់ទេ…..