ពិភាក្សាចំណុចខ្សោយនិងខ្លាំង នៃ​ប្រលោមលោក«ស្ទូឌីយោលេខ៧»

ក្នុងក្រុមMSTហ្វេនក្លឹប បានជួបពិភាក្សាគ្នា អំពីការសិក្សានិងយល់ដឹងពី ​របៀបសរសេរប្រលោមលោកបែបសំណុំក្តីព្រហ្មទណ្ឌ សុភាប្រុស​ ដែលជានាមប៉ាកា​របស់អ្នកនិពន្ធម៉ីសនសុធារី​ រាល់ពេលសរសេរសៀវភៅបែបស៊ើបអង្កេត​។