៥សំណួរជាមួយម្ចាស់រឿង«ខ្ញុំជាឃាតក»

១.សូមបងណែនាំអំពីខ្លួនឯង និងស្នាដៃដែលចេញផ្សាញនៅ MST Writer

ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា នាងខ្ញុំឈ្មោះសេង គឹមលី ឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំមានអាយុ20ឆ្នាំហើយ។ សព្វថ្ងៃជានិស្សិតឆ្នាំទី៣នៅសកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ រឿង” ខ្ញុំគឺជាឃាតក” គឺជារឿងដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលបានចេញផ្សាយនៅMST Writer ហើយក៏ជារឿងបែបឃាតកម្មដំបូងរបស់ខ្ញុំផងដែរ។

២.តើមូលហេតុអ្វីដែលបងសម្រេចចិត្តយករឿងរបស់ខ្លួនមកដាក់ផ្សាយ? តើមានកម្លាំងបណ្ដាលចិត្តអ្វីខ្លះ ហើយរឿងរបស់បងនិយាយអំពីអ្វីដែរ?

មូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តយករឿងមកដាក់ផ្សាយនេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់មានចំណែកជួយលើកតម្កើងការអាននៅកម្ពុជាយើង។ រឿង”ខ្ញុំគឺជាឃាតក”នេះ គឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតសរសេរឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកអ្នកស្តាប់ក៏ដូចជាអ្នកយល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បង្កើតតួអង្គក្នុងរឿងនេះឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យការគិតរបស់ខ្ញុំបានស្ងប់និងមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញ។

៣. តើបងអាចចែករំលែកពីចំណុចដែលបងចូលចិត្ត ឬស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងរឿងមួយនេះបានដែរទេ?

ចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងរឿងនេះ គឺពេលសរសេររឿងនេះអាចធ្វើឱ្យអារ្មណ៍ខ្ញុំធូរស្បើយឡើងមកវិញពីសម្ពាធផ្លូវចិត្ត។

៤. តើអ្វីទៅជាបំណងរបស់បងក្នុងការដាក់ផ្សាយរឿងមួយនេះ?

គោលបំណងរបស់ខ្ញុំចំពោះការដាក់ផ្សាយរឿងនេះគឺជាការដែលចង់ចែករំលែកប្រលោមលោកខ្នាតខ្លីមួយសម្រាប់កំដរការអាននិងដើម្បីទទួលបានមតិយោបល់មកវិញ។

៥. តើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះទៅកាន់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា?

ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននូវមតិយោបល់ល្អៗមកវិញដើម្បីជាគន្លឹះបន្ថែមក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំ។

ចុចអានរឿងខ្ញុំជាឃាតក