៥សំណួរជាមួយម្ចាស់រឿង«ផ្លូវកែងនិងភ្លើងស្ដុប»

១.សូមបងណែនាំអំពីខ្លួនឯង និងស្នាដៃដែលចេញផ្សាញនៅ MST Writer

សួស្តី នាងខ្ញុំឈ្មោះសុធា សម្ផស្ស អាយុ១៥ឆ្នាំ ជាកូនទោលនៅក្នុងគ្រួសារ។ រឿងខ្លីដែលខ្ញុំបានចេញផ្សាញនៅលើ មានចំណងជើងថា ផ្លូវកែងនិងភ្លើងស្តុប។

២.តើមូលហេតុអ្វីដែលបងសម្រេចចិត្តយករឿងរបស់ខ្លួនមកដាក់ផ្សាយ? តើមានកម្លាំងបណ្ដាលចិត្តអ្វីខ្លះ ហើយរឿងរបស់បងនិយាយអំពីអ្វីដែរ?

មូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្ត យករឿងរបស់ខ្ញុំមកផ្សាយនៅ MST នេះដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួន ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រលោមយូរមកហើយ វាជាកម្លាំងចិត្តមួយសម្រាប់ខ្ញុំ។

៣. តើបងអាចចែករំលែកពីចំណុចដែលបងចូលចិត្ត ឬស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងរឿងមួយនេះបានដែរទេ?

ចំណុចដែលចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ជាងគេ ត្រង់រឿងនេះជាប្រភេទ GL ។

៤. តើអ្វីទៅជាបំណងរបស់បងក្នុងការដាក់ផ្សាយរឿងមួយនេះ?

បំណងដែលដាក់ផ្សាយនេះគឺចង់ផ្ញើសារដល់បងៗឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបើកបរ កុំដោយសារតែការប្រញាប់ ការសប្បាយរបស់ខ្លួន នាំទុក្ខដល់អ្នកដ៏ទៃ ខាងគេនោះ គេមានបងប្អូន ឪពុកម្តាយដែលត្រូវនៅមើលថែរក្សា។

៥. តើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះទៅកាន់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា?

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសុំឱ្យបងៗទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ព្រោះជីវិតស្លាប់គឺស្លាប់ មិនអាចវិលល្ងាចបានទេ

ចុចអានរឿងផ្លូវកែងនិងភ្លើងស្ដុប