រឿង​ បេះដូងខ្មៅ ១៨+ (សមាជិក Premium)

មនោសញ្ចេតនាដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់​គេ បានដុត​រាងកាយរបស់ខ្ញុំឱ្យឆេះសន្ធោក្នុងពិភពនៃសេចក្តីត្រូវការ។ ចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​នឹង​ឆ្កួតវង្វេង​ទៅ​ដោយ​តណ្ហាជាមុន មុនពេលគេ​នឹងឆី​ព្រលឹងខ្ញុំ។

ខ្ញុំ​គិត​ថា ​ខ្ញុំ​ចេះ​ដោះស្រាយជាមួយ​មនុស្ស​ប្រុស​​ដូច​គេ ប៉ុន្តែ​ នៅពេល​ដែលគេផ្តើម​បំផ្លាញខ្ញុំ… ហើយខ្ញុំបានដឹង នៅតែ​ខ្ញុំចង់ឱ្យគេ​ធ្វើ។ ….វាមិនមែនជាការឈឺចាប់នៃស្នេហា​កំណាចដែលគេបានធ្វើមកលើបេះដូងនេះ តែ​ព្រោះរាងកាយរបស់ខ្ញុំ ទីបំផុត​ក៏ស្គាល់ម្ចាស់ពិតរបស់វា ហើយវាមិនបានផ្តល់ជម្រើសដល់ខ្ញុំសម្រាប់សម្រេចចិត្ត​ឡើយ។

បានរាងកាយរបស់ខ្ញុំហើយ…..គេនៅតែ​….មិនអស់ចិត្ត​! គេ​ចង់​បាន​គំនិត​ ចិត្ត បេះដូង និង​ព្រលឹង​ខ្ញុំទៀត ​….នារីម្នាក់នេះ ​មិន​មាន​អ្វី​នៅ​សល់​ឡើយ…..

ខែ តុលានេះ

១០០០០រៀលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការអាន​ពេញមួយខែ