រឿង ពាក់ចិញ្ចៀនរបស់សត្រូវ

មនុស្ស​ក្រអឺតម្នាក់ដែល តែងតែជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំ ឥឡូវនេះ ក្លាយមកជាប្តីរបស់ខ្ញុំ។ អរគុណច្រើន Las Vegas ។

អ្នកណាមិនស្គាល់ ដានីញ៉េល ឡូតុន Daniel Lawton បុរសដែលរំខានបំផុតនៅលើភពផែនដីយើងនេះ ហើយគេមករំខានជីវិតខ្ញុំចាប់ពីពេលដែលខ្ញុំត្រូវពាក់ចិញ្ចៀនរបស់គេ។ ក្រោយពីមាន​​ទំនាក់​ទំនងជាមួយប្រុសៗប៉ះមនុស្ស​បោកឬមិនបានការ​​មួយ​ខ្សែ ខ្ញុំធ្លាប់បាន​ស្បថ​ថា ​ខ្ញុំ​នឹង​មិន​រៀប​ការ​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នៅ​ពេលនេះ…..​លេង​សើចណាស់ព្រហ្មលិខិត!

អ្នកត្រូវចូលជាសមាជិកព្រីមៀម ដើម្បីអានរឿងនេះ!