រឿង ម្ចាស់អាណាចក្រ​ឃោរឃៅ (Premium+)

គ្រួសារគេ មាន​​​អាណាចក្រធំ​មួយ ដែលគេ​ត្រូវ​ការ​​កាន់កាប់​បន្តវេន​ ។ ជាអាណាចក្រពេញដោយ ថាមពល អំណាច សភាវគតិជា្រលជ្រៅ និង គ្មានមនោសញ្ចេតនា។
នៅព្រីមៀមផ្លឹស អ្នកអានត្រូវមានវ័យចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង។

សូមទាក់ទង

https://t.me/mstwriterallseason