ម៉ោង ០០.០៧ (ដោយ ម៉ីសន សុធារី)

ដូចដែលបុព្វបុរស ចាស់ជាន់ដើម បានព្យាករណ៍ទុកនិងបានពិពណ៌នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ឬ ពាក្យតំណាលសាសនាដោយឡែកៗពីគ្នា​ថា ពិភពលោក​កំពុង​ឈាន​ដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញ ក្រោមមហិច្ឆតា​របស់មនុស្ស រីឯ​វិនាទីចុងក្រោយ ដែល​នាំមកដល់នូវអសានវាទនៃការ​រលាយ​រលត់បាត់ទាំងស្រុងនៃវាសនា​មនុស្សជាតិ​ ក៏កំពុងចូលមកដល់។

ខណៈដែលផែនដីកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវិវត្តន៍មួយផ្សេងទៀត​បង្ខំឱ្យ​មនុស្សជាតិប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនមិនថា ផ្លូវចិត្ត មហន្តរាយជំងឺឆ្លង និងមហិច្ឆតា​គីមីសាស្ត្រ អ្នកនិពន្ធ ម៉ីសន សុធារី កំពុង​ព្យាយាម​បង្កើតឡើង​នូវ​ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឱ្យ​តួអង្គប្រឈម​ អាចរកនូវ​ដំណោះស្រាយបាន …..វាមិនមែនជាប្រលោមលោកខ្មោចឆៅ​ដូច​យើងធ្លាប់ទស្សនាពីមុនមកនោះឡើយ…..

ឆាប់ៗនេះនៅ meysansotheary.com

ចូលជាសមាជិក​Premium តម្លៃ១០០០០រៀលសម្រាប់មួយខែ​ និង ៨០០០០រៀល សម្រាប់មួយឆ្នាំពេញ។​ អានគ្រប់រឿង​តាមដានបានគ្រប់ភាគ!

ABA ០២៨២៨២៨៦៨

https://t.me/mstwriterallseason
https://t.me/mstwriterallseason