ព័ត៌មានសំខាន់ដែលអ្នកចូល Premium គួរដឹង!

នៅពេលចូលជាសមាជិកបង់ប្រាក់ អ្នកនឹងចូលអានបាននូវមាតិកា​ដែលអ្នកផ្សេងមិនអាច​ចូលអានបាន ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអាន​ធម្មតា​ចុច​លើតំណតែមួយ​ តែគេមិនអាចចូលឃើញមាតិកាពេញបាន ឬអានបានតែពីរបីទំព័រ ។

មនុស្ស​ជាច្រើនចង់សម្លាប់ពេលវេលា​ ដោយកម្សាន្តជាមួយការអាន​ដ៏ជក់បំផុតមួយ តែពិបាករករឿងដែលប្រភេទមានគុណភាព​ថ្នាក់នេះ?

នៅ meysansotheary.com មានប្រលោមលោកជាច្រើនរឿងនេះ ធានាថា ញាប់ញ័រ រំភើប ដាច់យប់​ភ្លេចបាយ​បំបាត់ស្ត្រេសនិងលើកទឹកចិត្ត។

ថ្មីទាំងអស់! មានតែនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះ!

១០០០០រៀលក្នុងមួយខែអានបានគ្រប់រឿង គ្រប់ភាគ​ ឬ៨០០០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ

ប្រសិនមានបំណង✍️ចូលរួមសមាជិកPremium ជាដំបូងសូមចុះឈ្មោះលើ Meysansotheary.com សិន បន្ទាប់មក សូមធ្វើការបង់ប្រាក់ដោយផ្ញើទៅ ABA
ឈ្មោះម្ចាស់គណនី៖ MEY SANSOTHEARY
លេខគណនី៖ 028 282 868
ឬចុចលើតំណខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការទូទាត់:
https://link.payway.com.kh/abaid=4F04F8081D19&code=243488&acc=028282868
ពេលរួចរាល់សូមបង្ហាញវិក្កយបត្រដែលបានបង់ប្រាក់រួច ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈ្មោះគណនី(username)·ដែលអ្នកបានបង្កើតអមដោយE-mail ត្រឡប់មកវិញយើងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលសមាជិកភាពជូនភ្លាម។