បច្ចេកទេសធំៗបង្កើតអារម្មណ៍ជក់ចិត្ត​ក្នុងប្រលោមលោកគ្រប់ប្រភេទ

ជាអ្នកសរសេរប្រលោមលោក អ្នកណាក៏ចង់ឲ្យអ្នកអានរបស់ខ្លួនស្លុងអារម្មណ៍ទៅក្នុងបទនិពន្ធ និងអាច ប្តូរទៅជាសប្បាយចិត្ត រំភើប រំជើបរំជួល កម្សត់ឬក៏កំប្លែង ធូរស្រាលពីទុក្ខកង្វល់នានានៅក្នុងជីវិតពិតស្រឡះខ្លួនពីវិបត្តិបានមួយគ្រា ដោយគ្រាន់តែបានអានប្រលោមលោក ហើយស្រមៃថាខ្លួនគេកំពុងឋិតនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបទនិពន្ធកំពុងតែពណ៌នាឡើង។

 ជាទូទៅអ្នកអានចូលចិត្ត អានអក្សរ ប៉ុន្តែអាចទទួលអារម្មណ៍ថា បានប៉ះ បានធ្វើសកម្មភាព បានផ្លាស់ទី ហើយគេចូលចិត្តស្រមៃឡើងថា ខ្លួនគេកំពុងនៅនឹងកន្លែងនោះជាមួយតួអង្គ ជួនកាលជាតួអង្គឯក ជួនកាលជាតួអង្គមិនឯកប៉ុន្តែជាតួអង្គដែលគេចូលចិត្ត ដើម្បីមានឱកាសធ្វើអ្វីមួយដែលនៅជីវិតខាងក្រៅ ពួកគេមិនដែលបានធ្វើ។

ប្រលោមលោករឿងប្រឌិត មិនថានៅក្នុងសៀវភៅឬក៏ត្រូវបានបំលែងមកជាភាពយន្ត បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាន ឬទស្សនិកជន​យើង មិនត្រឹមតែបាន​ឈានចូលទៅក្នុងពិភពមួយថ្មីផ្សេងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៏ទទួលយកនូវបទពិសោធពិសេសៗដែល មានអារម្មណ៍លើសពីអារម្មណ៍ធម្មតារបស់ពួកគេ ដោយសារមិនអាចធ្វើវាបាននៅក្នុងជីវិតពិត។

 ដូច្នេះដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកអានឲ្យស្លុងលង់ក្នុងទំព័រនិងឃ្លានិមួយៗនៃសំណេរ ចូលទៅដើរតួខ្លួនឯង ឬមួយក៏ចូលរួមវិភាគ ចូលរួមសប្បាយ កើតទុក្ខ ចូលរួមនៅក្នុងការបំបែកក្ដី ចូលរួមនៅក្នុងការវាយតម្លៃឬ ដោះស្រាយបញ្ហា យើងខ្ញុំមាន​បច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលអ្នកនិពន្ធអាចយកទៅប្រើដើម្បីបង្កើតការពិតចេញពីរឿងប្រឌិត ។

បច្ចេកទេសទាំងនេះ នឹងជួយជំរុញអ្នកអាន ឲ្យមានអារម្មណ៍ថា គេកំពុងតែនៅក្នុងនោះជាមួយតួអង្គពិតពិត ។

ជារឿង​ធម្មតា ដែល​អ្នកសរសេរនិងអ្នកអានដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះប្រឌិតឡើង មិនមែនជារឿងពិតទេ ប៉ុន្តែគេនៅតែមានអារម្មណ៍ចង់ចូលរួម ចង់ភ័យខ្លាចមានអារម្មណ៍ស្លុងរីករាយរំភើបនិងដឹងទុក្ខសោករបស់តួជួនកាលសើច ជួនកាលយំញាប់ញ័រឬមានកំហឹង ឬចងចាំសាច់រឿង​យ៉ាងយូរបាន​ចង់អានជាថ្មីទៀត  ត្រូវការបច្ចេកទេសមួយចំនួនសិន​។

សូមចុចលើតំណរ ដើម្បីចូលអាននូវបច្ចេកទេសបង្កើននូវរូបបារម្ភក៏ដូចជា ប្រសិទ្ធភាពនៃការទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអាននៅក្នុងប្រលោមលោកក្រោយៗ។

១ ដូចម្តេចហៅថា សរសេរបង្ហាញ​​ដោយមិនប្រាប់

២ ដើម្បីបង្កើតតួអង្គមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសនិងទាក់ទាញ