ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជុំវិញរបៀបបំប្លែងប្រលោមលោកទៅជា​ល្ខោនវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍

ក្រុម MST ហ្វេនក្លឹប​បានរៀបចំ​កម្មវិធី​ជជែកពិភាក្សា​តុមូល​ ជុំវិញ ការសរសេរប្រលោមលោក​និងល្ខោនទូរទស្សន៍ ឬវិទ្យុ។

ក្នុងនោះ​មាន​វាគ្មិន បីរូប​ជាអ្នកអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេង ដ៏មាន​បទពិសោធន៍លើការសរសេរ​ទាំងប៉ុន្មានរបៀបនេះបញ្ចូលគ្នាឡើងជជែកចែករំលែក។