រឿង British bad Boy (Premium 18+)

កក់ក្តៅជាមួយមនុស្សដូចគេ!

តែប្រុសដូចគេ​ បើមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ជាអ្វីវិញ?

ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ ខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើឱ្យហាងនំរបស់ខ្ញុំឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ក៏មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនមានពេលវេលាសម្រាប់ការសប្បាយ និងណាត់ជួបមនុស្សប្រុសទេ។ ខ្ញុំជានារីអាមេរិកម្នាក់ដែលធំដឹងក្តី និងមានតម្រូវការស្នេហា ។ ដូច្នេះ បុរសដែលខ្ញុំទាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ បង្ហាញខ្លួននៅមាត់ទ្វាររបស់ខ្ញុំ គេ….. មើលទៅកាន់តែសិចស៊ីឡើងៗ។

ទីបំផុតខ្ញុំយល់ថា ជីវិតនេះ មានន័យយ៉ាងម៉េចក្នុងស្អប់គេ ហើយនិងត្រូវការគេក្នុងពេលតែមួយ។

ខ្ញុំជាប់ចិត្តនឹង ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នេះ។

យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងខាងលើ

Email របស់អ្នកមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសារធារណៈទេ*