រឿង ៖ ស្នំឯកយ៉ា(Consort Ya)

នៅក្នុងបុរាណនិទានចិន តែងតែមានការរំឮក អំពីភាពកាចសាហាវយង់ឃ្នងដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅក្នុងរាជវាំង ជាពិសេសនៅឯដំណាក់ខាងក្រោយ ដែលជាសមរភូមិស្នេហ៍ពិសពុល ។

នៅទីនោះ ស្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្នាត្រូវមានអាវុធបីក្នុងដៃគឺ ស្អាត វៃឆ្លាត ហើយនឹងចិត្តដាច់ជាបិសាច ទើបអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបាន។

ប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានសរសេរខុសៗគ្នាអំពីកំពូលស្ត្រីដ៏ជោគជ័យទាំងអស់នៅពីក្រោយរាជបល្ល័ង្គ ហេតុនេះ យើងគួរបានអាននិទាន​មួយផ្សេងទៀតពី ស្នំឯកយ៉ា។

ឆាប់ៗនៅmeysansotheary.com

ចុចអានរឿង រាជដំណាក់ក្បែរអណ្តូងសព

ចុចអានរឿង ម្ចាស់ដំណាក់ស្រីស្អាតទាវឆាន

យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងខាងលើ

Email របស់អ្នកមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសារធារណៈទេ*