ឱកាសពិសេស Review រឿង “ស្រលាញ់បងជ្រៅជាងសមុទ្រ” ឥលូវនេះ នឹងទទួលបាន “អធិរាជបេះដូង” មួយក្បាលភ្លាមៗ

សម្រាប់មិត្តអ្នកអានដែលជាអ្នកស្នេហាប្រលោមរបស់អ្នកនិពន្ធ ម៉ីសន សុធារី ពេលនេះអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសពិសេស ដោយទទួលបានសៀវភៅមួយក្បាលក្រោមចំណងជើងថា អធិរាជបេះដូង ភ្លាមៗ ខណៈដែលអ្នក Review រឿង “ស្រលាញ់បងជ្រៅជាងសមុទ្រ ។

កាដូដ៏ពិសេសមួយនេះផងដែរ នឹងបានទៅដល់លោកអ្នកប្រសិនបើអ្នកបាន Review រឿង ស្រលាញ់បងជ្រៅជាងសមុទ្រ ស្របទៅតាម​លក្ខខណ្ឌ​របស់ក្រុមការងារ meysansotheary ។ ដោយក្នុងនោះ​ក្រុមការងារ​បាន​ដាក់នៅ​លក្ខខណ្ឌ​ពិសេសមួយដោយតម្រូវឱ្យ​អ្នកអានផ្ញើរការ Review មកកាន់ប្រអប់​សា​ហ្វេសបុក ហើយ​នឹងទទួល​បានការដាក់ពិន្ទុពីក្រុមការងារយើងខ្ញុំ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗនឹងត្រូវបានអនុវត្ត ឬត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗដោយមិនអាចប្រាប់ទុកមុន។ សម្រាប់អ្នកដែល Review មុនគេនឹងទទួលបានការវាយតម្លៃពីក្រុមការងារភ្លាមៗផងដែរ៕

សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើងឱកាសមានកំណត់!

កញ្ញា គ្រាប់ជី

យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងខាងលើ

Email របស់អ្នកមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសារធារណៈទេ*